Loading…
avatar for Xing-Mai Deng

Xing-Mai Deng

Sunday, October 29
 

1:30pm CDT

4:00pm CDT

7:00pm CDT

11:00pm CDT

 
Monday, October 30
 

12:00pm CDT

3:00pm CDT

6:00pm CDT

9:45pm CDT

 
Tuesday, October 31
 

12:00pm CDT

3:00pm CDT

6:00pm CDT

9:15pm CDT

10:00pm CDT

 
Wednesday, November 1
 

2:00pm CDT

4:30pm CDT

6:30pm CDT

8:30pm CDT

 
Thursday, November 2
 

12:00pm CDT

2:45pm CDT

3:00pm CDT

4:00pm CDT

5:00pm CDT

6:00pm CDT

7:00pm CDT

9:00pm CDT

9:10pm CDT

11:00pm CDT